งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หอประชุมวัชร-นารี 10 ธ.ค. 2560 9.00-21.00
-
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หอประชุมวัชร-นารี 11 ธ.ค. 2560 9.00-21.00
-
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง ประชุม 99 ปี 10 ธ.ค. 2560 9.00-21.00
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง ประชุม 99 ปี 11 ธ.ค. 2560 9.00-21.00
-
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 10 ธ.ค. 2560 9.00-21.00
-
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 11 ธ.ค. 2560 9.00-21.00
-
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดมหน้าเสาธง 10 ธ.ค. 2560 9.00-21.00
-
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดมหน้าเสาธง 11 ธ.ค. 2560 9.00-21.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]