ศูนย์การแข่งขันนาฏศิลป์ (สพม.)
การแข่งขันนาฏศิลป์ สพม.
1.แข่งขันนาฏศิลป์ระดับ ม.ต้น (ม.1-3) ทุกรายการ และการแข่งขันตลกและมายากล แข่งขันวันที่ 14 ธ.ค.60
2.แข่งขันนาฏศิลป์ระดับ ม.ปลาย (ม.4-6) ทุกรายการ แข่งขันวันที่ 15 ธ.ค.60
3.การรายงานตัวของโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเริ่มเวลา 09.00น. - 10.00น.** โรงเรียนใดไม่มาตามเวลาดังกล่าว จะจัดให้แข่งขันหลังลำดับการแข่งขันที่ได้จับสลากไว้ >>>>สถานที่แข่งขันและผังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร<<<<

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:28 น.