ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สพม.)
รายละเอียดการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพม.)
1. การรายงานตัวเข้าแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน  คลิ๊ก
2. รายชื่อผู้ประสานงาน  คลิ๊ก
3. สถานที่แข่งขัน   คลิ๊ก
ѹء 08 ѹҤ 2560 06:16 .