กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สพม.)
กำหนดการรายงานตัว  "กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( YC : Youth Counselor ) สพม. คลิ๊กที่นี่
วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 16:22 น.