นักบินน้อย(สพม)
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท 3 มิติและประเภทบินนานปล่อยอิสระ (สพม.)
1.รายงานตัว 8.00-9.00 น.
(เพิ่มเติม)  2.ให้นักเรียนใช้ยางวงใหญ่ที่นักเรียนฝึกซ้อมมา
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 06:50 น.