ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์(สพม)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ (สพม.)
กำหนดการส่ง  เอกสาร “โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการและประเภททฤษฎี” 
1. ส่งภายในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน)             
2. จำนวน 5 เล่ม
3. ระดับมัธยมศึกษา ส่งทางไปรษณีย์ ถึง
นางสาวฐานิตา  บุญธรรม
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62110
เบอร์โทรติดต่อ
นางสาวฐานิตา  บุญธรรม  ครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  โทร 087-3318374
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 20:07 น.