สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกมัธยม)  
2 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   053-418673-5
4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 18.785518, 98.977333 053277151
5 โรงเรียนสันกำแพง  
6 โรงเรียนหอพระ 15 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   053-221419

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ โทร.090-9190539 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน / ชี้แจงการจัดการแข่งขัน นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต โทร. 0871738690 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]