งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สหวิทยาเขตดอยสุเทพ
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารเพชรรัตนราชสุดา(อาคาร10) ชั้น 1 ห้อง สภานักเรียนใหม่ 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) ชั้น 2 ห้อง 724 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) ชั้น 3 ห้อง 731 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) ชั้น 3 ห้อง 732 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารนวรัตน์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวิภาตะวณิช 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารนวรัตน์ ชั้น 2 ห้อง ดูหนัง ฟังเพลง(ห้องสมุดกลาง) 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดม ระหว่างอาคาร7-8 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดม ระหว่างอาคาร7-8 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารเพชรรัตนราชสุดา(อาคาร10) ชั้น 1 ห้อง พัฒนาศักยภาพ 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารเพชรรัตนราชสุดา(อาคาร10) ชั้น 1 ห้อง แอโรบิก 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) ชั้น 2 ห้อง 723 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) ชั้น 3 ห้อง 734 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารเรือนแก้ว 2 ต.ค. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ โทร.090-9190539 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน / ชี้แจงการจัดการแข่งขัน นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต โทร. 0871738690 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]