สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 42 103 63
2 001 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 79 182 121
3 005 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 93 298 153
4 006 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 94 205 140
5 002 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 73 148 106
6 004 โรงเรียนวัดบ้านขุน 0 0 0
รวม 381 936 583
1519

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสงกรานต์ ธนันชัย โทร.089-5590542 mail : songkran.t@hpk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]