สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ฮอดพิทยาคม 43 28 14 85
2 อมก๋อยวิทยาคม 42 20 15 77
3 ดอยเต่าวิทยาคม 27 27 12 66
4 แม่ตื่นวิทยาคม 19 20 18 57
5 แม่โถวิทยาคม 6 9 12 27
รวม 137 104 71 312

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสงกรานต์ ธนันชัย โทร.089-5590542 mail : songkran.t@hpk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]