งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

      .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 4-30 ก.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  30 ก.ย. 2560(เวลา 24.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบรอบที่ 1 1-7 ต.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบรอบที่ 2 24-25 ต.ค. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  26 ต.ค. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8,10-11 พ.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  แผนผังสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แผนผังสถานที่แข่งขัน


วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:53 น.
  การประกาศผลการแข่งขัน
มายเหตุ         
-การประกาศผลนี้ เป็นผลการแข่งขันที่ไม่เป็นทางการ และเมื่อได้ประกาศผลครบเวลา
24 ชั่วโมง
 นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล จนถึงเวลาปัจจุบัน ผ่านทางระบบเว็บไซต์แข่งขัน
จึงจะถือว่าผลการแข่งขันตามประกาศนี้ เป็นทางการ
-ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ถ้าต้องการประท้วงผลการตัดสิน ต้องดำเนินการภายใน 24
ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มประกาศผล  จนถึงเวลาปัจจุบัน  หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว ถือว่า
ยอมรับผลการตัดสิน และผลการแข่งขันรายการนั้นๆ จะเป็นผลการแข่งขันที่ เป็นทางการ 
วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:39 น.
  แบบสอบประเมินผล การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:49 น.
  แก้ไขเวลาการแข่งขันงานประดิษฐ์วัสดุจากธรรมชาติ ระดับ มัธยมปลาย

แก้ไขเวลาการแข่งขันงานประดิษฐ์วัสดุจากธรรมชาติ ระดับ มัธยมปลาย

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

แข่งขันในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560

จากเวลา 9.00 น. - 12.00น.    เป็น
9.00 น. - 13.00น. เพิ่ม 1 ชั่วโมง
ซึ่งให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันระดับภาค

วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น.
  แจังจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
...เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน...
 1. การแข่งขันโครงานคุณธรรม ม.ต้น และ ม.ปลาย เปลี่ยนจากเต้นท์หน้าอาคาร สพฐ เป็น ใต้ถุนอาคาร สพฐ
 2. เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น และ ม.ปลาย เปลี่ยนจากอาคารพละศึกษาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็น อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
 3. การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม ม.ต้น และ ม.ปลาย เปลี่ยนจากหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ เป็น อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:04 น.
  สถานที่จัดการแข่งขันทัศนศิลป์
วันเสาร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:44 น.
  แผนผังการจัดนิทรรศการ
วันเสาร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:07 น.
  เรื่องแจ้งจากศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
>>>ข้อกำหนดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
>>>รหัสโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:37 น.
  เรื่องแจ้งจากศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
การแข่งขันครอสเวิร์ดในระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำกระดาษครอสเวิร์ดของตนเองมาด้วย
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:05 น.
  เรื่องแจ้งจากศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 1. โรงเรียนที่ส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าแข่งขัน ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 3 ชุด ภายในวันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. ในวันแข่งขันให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง เช่น ปลั๊กไฟ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น สถานที่จะมีโต๊ะนักเรียนให้กลุ่มละ 4 ตัว
 2. แจ้งเพิ่มเติมการแข่งขัน A-MATH
  • เวลาในการแข่งขันเกมละ 22 นาที/ทีม ตามเวลาสากล
  • โรงเรียนที่เข้าร่วมเตรียมแผงและเบี้ย A-MATH มาด้วย
  • ในการแข่งขันจะใช้ Application scrabble clock ในระบบ Andriod ให้เตรียมโทรศัพท์มือถือมาด้วย
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:58 น.
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
แจ้งประกาศ เรื่องการแก้ไขชื่อ และเปลี่ยนตัวนักเรียน
แจ้งเปลี่ยนแปลงการแข่งรายการ GSP ม.ต้น และ ม.ปลาย
การเพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัว
แผนผังสนามแข่งขัน
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 76
จำนวนทีม 4,528
จำนวนนักเรียน 10,527
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,677
จำนวนกรรมการ 1,582
ครู+นักเรียน 17,204
ครู+นักเรียน+กรรมการ 18,786
ประกาศผลแล้ว 227/237 (95.78%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 46
เมื่อวาน 88
สัปดาห์นี้ 645
สัปดาห์ที่แล้ว 1,274
เดือนนี้ 1,802
เดือนที่แล้ว 2,887
ปีนี้ 24,534
ทั้งหมด 491,522