สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพานพิทยาคม 816 ถ.พหลโยธิน หมู่ 17 ต.เมืองพาน นพดล กันทอน 19.534650, 99.742462 0806013814
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ  
4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 376 หมู่ 7 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย วิลาวัลย์ ขันทะ 19.745834, 99.705008 0861953851

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]