งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ระหว่าง วันที่ 8,10,11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าอาคารเรียน 2 (อาคารเจ้าคำลือ) 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าอาคารเรียน 2 (อาคารเจ้าคำลือ) 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม ข้างหอประชุมทิศเหนือ 8 พ.ย. 2560 09.30-12.30
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ข้างหอประชุมทิศเหนือ 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามฟุตบอล 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 8 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม ใต้อาคารเรียน 1 8 พ.ย. 2560 09.30-12.30
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ใต้อาคารเรียน 1 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าอาคารเรียน 2 (อาคารเจ้าคำลือ) 8 พ.ย. 2560 09.30-12.30
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าอาคารเรียน 2 (อาคารเจ้าคำลือ) 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม ใต้อาคารเรียน 1 8 พ.ย. 2560 09.30-12.30
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม ใต้อาคารเรียน 1 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม น็อคดาวน์หลังอาคารเรียน 1 8 พ.ย. 2560 09.30-12.30
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม น็อคดาวน์หลังอาคารเรียน 1 10 พ.ย. 2560 09.30-12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]