งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ระหว่าง วันที่ 8,10,11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อาคาร 3 ชั้น 2 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อาคาร 3 ชั้น 2 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ห้อง ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารสพฐ. ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชั้น 1 ห้อง ห้องสื่อมัลติมีเดีย ห้องสมุด 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อาคารพระราชทาน ชั้น 1 ห้อง ห้องสื่อมัลติมีเดีย ห้องสมุด 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ หอประชุมเทศบาลป่าก่อดำ 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ หอประชุมเทศบาลป่าก่อดำ 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อาคาร 3 ชั้น 3 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ อาคาร 3 ชั้น 3 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ วัดบุญเรือง 8 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ วัดบุญเรือง 10 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ วัดบุญเรือง 11 พ.ย. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]