แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 165 127 77.44% 21 12.8% 15 9.15% 1 0.61% 164
2 โรงเรียนพานพิทยาคม 163 118 75.16% 26 16.56% 8 5.1% 5 3.18% 157
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 153 117 77.48% 24 15.89% 7 4.64% 3 1.99% 151
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 128 94 77.69% 16 13.22% 8 6.61% 3 2.48% 121
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 138 90 66.67% 30 22.22% 12 8.89% 3 2.22% 135
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 117 82 71.3% 24 20.87% 9 7.83% 0 0% 115
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 126 78 63.93% 26 21.31% 16 13.11% 2 1.64% 122
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 117 63 53.85% 31 26.5% 13 11.11% 10 8.55% 117
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 113 61 61% 23 23% 9 9% 7 7% 100
10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 101 52 54.17% 27 28.13% 12 12.5% 5 5.21% 96
11 โรงเรียนเทศบาล 6 96 51 56.04% 29 31.87% 7 7.69% 4 4.4% 91
12 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 112 50 45.05% 40 36.04% 12 10.81% 9 8.11% 111
13 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 98 50 56.18% 17 19.1% 16 17.98% 6 6.74% 89
14 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 101 45 45% 32 32% 17 17% 6 6% 100
15 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 95 45 50% 26 28.89% 14 15.56% 5 5.56% 90
16 โรงเรียนนครวิทยาคม 87 41 49.4% 19 22.89% 14 16.87% 9 10.84% 83
17 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 87 40 50.63% 17 21.52% 14 17.72% 8 10.13% 79
18 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 104 39 40.21% 33 34.02% 16 16.49% 9 9.28% 97
19 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 75 37 50% 21 28.38% 8 10.81% 8 10.81% 74
20 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 89 36 42.35% 21 24.71% 16 18.82% 12 14.12% 85
21 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 57 35 61.4% 10 17.54% 10 17.54% 2 3.51% 57
22 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 78 34 45.95% 20 27.03% 14 18.92% 6 8.11% 74
23 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 75 33 46.48% 16 22.54% 19 26.76% 3 4.23% 71
24 โรงเรียนสันติวิทยา 92 32 36.78% 27 31.03% 15 17.24% 13 14.94% 87
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 91 32 36.78% 24 27.59% 22 25.29% 9 10.34% 87
26 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 79 31 41.33% 23 30.67% 13 17.33% 8 10.67% 75
27 โรงเรียนพญาเม็งราย 74 30 42.25% 17 23.94% 13 18.31% 11 15.49% 71
28 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 60 30 52.63% 10 17.54% 9 15.79% 8 14.04% 57
29 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 74 27 36.99% 23 31.51% 15 20.55% 8 10.96% 73
30 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 79 27 34.62% 22 28.21% 19 24.36% 10 12.82% 78
31 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 60 26 44.07% 20 33.9% 7 11.86% 6 10.17% 59
32 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 60 26 45.61% 18 31.58% 6 10.53% 7 12.28% 57
33 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 86 25 30.49% 28 34.15% 17 20.73% 12 14.63% 82
34 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 74 24 35.29% 19 27.94% 16 23.53% 9 13.24% 68
35 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 56 24 42.86% 15 26.79% 7 12.5% 10 17.86% 56
36 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 64 22 38.6% 17 29.82% 8 14.04% 10 17.54% 57
37 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 50 22 44% 11 22% 10 20% 7 14% 50
38 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 52 21 41.18% 13 25.49% 11 21.57% 6 11.76% 51
39 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 65 21 38.18% 12 21.82% 17 30.91% 5 9.09% 55
40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 55 21 43.75% 12 25% 9 18.75% 6 12.5% 48
41 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 42 21 52.5% 4 10% 7 17.5% 8 20% 40
42 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 43 20 54.05% 6 16.22% 10 27.03% 1 2.7% 37
43 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 40 18 52.94% 11 32.35% 3 8.82% 2 5.88% 34
44 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 61 17 29.31% 14 24.14% 12 20.69% 15 25.86% 58
45 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 51 17 36.17% 6 12.77% 17 36.17% 7 14.89% 47
46 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 54 15 28.85% 14 26.92% 17 32.69% 6 11.54% 52
47 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 36 14 38.89% 10 27.78% 7 19.44% 5 13.89% 36
48 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 32 13 40.63% 9 28.13% 5 15.63% 5 15.63% 32
49 โรงเรียนวัฒนศึกษา 23 13 59.09% 5 22.73% 2 9.09% 2 9.09% 22
50 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 50 12 26.67% 10 22.22% 13 28.89% 10 22.22% 45
51 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 27 12 46.15% 5 19.23% 5 19.23% 4 15.38% 26
52 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 58 11 19.64% 26 46.43% 11 19.64% 8 14.29% 56
53 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 36 10 27.78% 14 38.89% 8 22.22% 4 11.11% 36
54 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 40 9 25% 7 19.44% 14 38.89% 6 16.67% 36
55 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 34 9 28.13% 6 18.75% 7 21.88% 10 31.25% 32
56 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 37 8 22.86% 13 37.14% 9 25.71% 5 14.29% 35
57 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 38 7 20% 16 45.71% 5 14.29% 7 20% 35
58 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 27 5 18.52% 10 37.04% 9 33.33% 3 11.11% 27
59 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 25 5 22.73% 10 45.45% 7 31.82% 0 0% 22
60 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 28 5 21.74% 4 17.39% 7 30.43% 7 30.43% 23
61 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 20 5 27.78% 4 22.22% 7 38.89% 2 11.11% 18
62 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 19 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
63 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 10 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 17 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 16
65 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนเซนต์มารีอา 16 1 6.67% 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 15
67 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 14 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]