แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 165 126 77.3% 21 12.88% 15 9.2% 1 0.61% 163
2 โรงเรียนพานพิทยาคม 163 117 75% 26 16.67% 8 5.13% 5 3.21% 156
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 153 116 77.33% 24 16% 7 4.67% 3 2% 150
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 128 93 77.5% 16 13.33% 8 6.67% 3 2.5% 120
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 138 90 66.67% 30 22.22% 12 8.89% 3 2.22% 135
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 117 81 71.05% 24 21.05% 9 7.89% 0 0% 114
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 126 77 63.64% 26 21.49% 16 13.22% 2 1.65% 121
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 117 62 53.45% 31 26.72% 13 11.21% 10 8.62% 116
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 113 61 61.62% 22 22.22% 9 9.09% 7 7.07% 99
10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 101 52 54.17% 27 28.13% 12 12.5% 5 5.21% 96
11 โรงเรียนเทศบาล 6 96 51 56.04% 29 31.87% 7 7.69% 4 4.4% 91
12 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 112 50 45.45% 39 35.45% 12 10.91% 9 8.18% 110
13 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 98 49 55.68% 17 19.32% 16 18.18% 6 6.82% 88
14 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 101 45 45% 32 32% 17 17% 6 6% 100
15 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 96 45 50% 26 28.89% 14 15.56% 5 5.56% 90
16 โรงเรียนนครวิทยาคม 87 40 48.78% 19 23.17% 14 17.07% 9 10.98% 82
17 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 104 39 40.21% 33 34.02% 16 16.49% 9 9.28% 97
18 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 87 39 50% 17 21.79% 14 17.95% 8 10.26% 78
19 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 75 36 49.32% 21 28.77% 8 10.96% 8 10.96% 73
20 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 89 35 41.67% 21 25% 16 19.05% 12 14.29% 84
21 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 57 35 61.4% 10 17.54% 10 17.54% 2 3.51% 57
22 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 78 33 45.21% 20 27.4% 14 19.18% 6 8.22% 73
23 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 75 33 47.14% 15 21.43% 19 27.14% 3 4.29% 70
24 โรงเรียนสันติวิทยา 92 32 36.78% 27 31.03% 15 17.24% 13 14.94% 87
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 91 31 36.05% 24 27.91% 22 25.58% 9 10.47% 86
26 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 79 31 41.33% 23 30.67% 13 17.33% 8 10.67% 75
27 โรงเรียนพญาเม็งราย 74 30 42.25% 17 23.94% 13 18.31% 11 15.49% 71
28 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 60 29 51.79% 10 17.86% 9 16.07% 8 14.29% 56
29 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 74 26 36.11% 23 31.94% 15 20.83% 8 11.11% 72
30 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 79 26 33.77% 22 28.57% 19 24.68% 10 12.99% 77
31 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 60 26 44.07% 20 33.9% 7 11.86% 6 10.17% 59
32 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 60 25 44.64% 18 32.14% 6 10.71% 7 12.5% 56
33 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 86 24 29.63% 28 34.57% 17 20.99% 12 14.81% 81
34 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 74 24 35.29% 19 27.94% 16 23.53% 9 13.24% 68
35 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 56 23 41.82% 15 27.27% 7 12.73% 10 18.18% 55
36 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 65 22 38.6% 17 29.82% 8 14.04% 10 17.54% 57
37 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 52 21 41.18% 13 25.49% 11 21.57% 6 11.76% 51
38 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 65 21 38.89% 11 20.37% 17 31.48% 5 9.26% 54
39 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 50 21 42.86% 11 22.45% 10 20.41% 7 14.29% 49
40 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 55 21 44.68% 11 23.4% 9 19.15% 6 12.77% 47
41 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 42 21 53.85% 3 7.69% 7 17.95% 8 20.51% 39
42 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 43 20 54.05% 6 16.22% 10 27.03% 1 2.7% 37
43 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 40 18 52.94% 11 32.35% 3 8.82% 2 5.88% 34
44 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 61 17 29.82% 13 22.81% 12 21.05% 15 26.32% 57
45 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 51 17 36.17% 6 12.77% 17 36.17% 7 14.89% 47
46 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 54 15 28.85% 14 26.92% 17 32.69% 6 11.54% 52
47 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 37 14 38.89% 10 27.78% 7 19.44% 5 13.89% 36
48 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 32 13 40.63% 9 28.13% 5 15.63% 5 15.63% 32
49 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 51 12 26.67% 10 22.22% 13 28.89% 10 22.22% 45
50 โรงเรียนวัฒนศึกษา 23 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
51 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 27 12 48% 4 16% 5 20% 4 16% 25
52 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 58 11 19.64% 26 46.43% 11 19.64% 8 14.29% 56
53 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 36 9 25.71% 14 40% 8 22.86% 4 11.43% 35
54 โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 34 9 29.03% 5 16.13% 7 22.58% 10 32.26% 31
55 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 37 8 22.86% 13 37.14% 9 25.71% 5 14.29% 35
56 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 40 8 22.86% 7 20% 14 40% 6 17.14% 35
57 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 38 7 20% 16 45.71% 5 14.29% 7 20% 35
58 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 28 5 18.52% 10 37.04% 9 33.33% 3 11.11% 27
59 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 25 5 23.81% 9 42.86% 7 33.33% 0 0% 21
60 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 28 5 21.74% 4 17.39% 7 30.43% 7 30.43% 23
61 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 20 5 27.78% 4 22.22% 7 38.89% 2 11.11% 18
62 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 19 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
63 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 10 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 17 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 16
65 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนเซนต์มารีอา 16 1 6.67% 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 15
67 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 14 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]