สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 127 21 15 1 163
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 117 24 7 3 148
3 พานพิทยาคม 111 26 8 5 145
4 เทิงวิทยาคม 92 16 8 3 116
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 90 30 12 3 132
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 82 24 9 0 115
7 ราชประชานุเคราะห์ 15 62 31 13 10 106
8 แม่จันวิทยาคม 60 23 9 7 92
9 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 59 25 16 2 100
10 เทศบาล 6 51 29 7 4 87
11 เชียงของวิทยาคม 51 27 12 5 90
12 แม่ลาววิทยาคม 48 39 12 9 99
13 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 45 32 17 6 94
14 เชียงแสนวิทยาคม 45 26 14 5 85
15 ห้วยสักวิทยาคม 40 17 15 6 72
16 บ้านแซววิทยาคม 40 17 14 8 71
17 นครวิทยาคม 39 19 14 9 72
18 เวียงแก่นวิทยาคม 37 33 16 9 86
19 ป่าแดดวิทยาคม 36 21 16 12 73
20 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 36 21 8 8 65
21 สันติคีรีวิทยาคม 35 10 10 2 55
22 สันติวิทยา 32 27 15 13 74
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 32 24 22 9 78
24 แม่เจดีย์วิทยาคม 31 23 13 8 67
25 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 31 20 14 6 65
26 ลูกรักเชียงของ 30 10 9 8 49
27 ปล้องวิทยาคม 26 22 19 10 67
28 วาวีวิทยาคม 26 20 7 6 53
29 เชียงรายวิทยาคม 25 28 17 12 70
30 พญาเม็งราย 25 17 13 11 55
31 ไม้ยาวิทยาคม 25 17 6 7 48
32 แม่สรวยวิทยาคม 24 23 15 8 62
33 ดอนชัยวิทยาคม 24 15 19 3 58
34 เด็กดีพิทยาคม 24 15 7 10 46
35 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 21 11 10 7 42
36 พานพิเศษพิทยา 20 19 16 9 55
37 แม่อ้อวิทยาคม 20 13 11 6 44
38 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 20 12 17 5 49
39 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 20 12 9 6 41
40 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 20 6 10 1 36
41 สหศาสตร์ศึกษา 17 14 12 15 43
42 บ้านเทอดไทย 17 11 3 2 31
43 จันจว้าวิทยาคม 17 6 17 7 40
44 ขุนตาลวิทยาคม 16 17 8 10 41
45 ศิริมาตย์เทวี 14 10 7 5 31
46 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 14 4 7 8 25
47 ดอยงามวิทยาคม 13 9 5 5 27
48 วัฒนศึกษา 13 5 2 2 20
49 บ้านห้วยไร่สามัคคี 12 5 5 4 22
50 ปิยะพรพิทยา 10 14 8 4 32
51 บุญเรืองวิทยาคม 9 26 11 8 46
52 เวียงชัยวิทยาคม 9 10 13 10 32
53 ยางฮอมวิทยาคม 9 7 14 6 30
54 คริสเตียนแสงประทีป 9 6 7 10 22
55 สามัคคีวิทยาคม 2 8 14 17 6 39
56 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 8 13 9 5 30
57 นุชนาถอนุสรณ์ 7 16 5 7 28
58 ดรุณราษฎร์วิทยา 5 10 9 3 24
59 บ้านห้วยผึ้ง 5 10 7 0 22
60 กฤษณาทวีวิทย์ 5 4 7 7 16
61 โสภณจริยธรรมวิทยา 5 4 7 2 16
62 พุทธิวงศ์วิทยา 4 4 4 4 12
63 วัดแม่คำวิทยา 4 1 2 1 7
64 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 5 6 2 14
65 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 1 0 0 4
66 เซนต์มารีอา 1 4 5 5 10
67 เวียงชัยพิทยา 1 2 2 2 5
รวม 2,017 1,077 700 402 4,196