สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 126 21 15 1 162
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 116 24 7 3 147
3 พานพิทยาคม 110 26 8 5 144
4 เทิงวิทยาคม 91 16 8 3 115
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 90 30 12 3 132
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 81 24 9 0 114
7 ราชประชานุเคราะห์ 15 61 31 13 10 105
8 แม่จันวิทยาคม 60 22 9 7 91
9 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 58 25 16 2 99
10 เทศบาล 6 51 29 7 4 87
11 เชียงของวิทยาคม 51 27 12 5 90
12 แม่ลาววิทยาคม 48 38 12 9 98
13 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 45 32 17 6 94
14 เชียงแสนวิทยาคม 45 26 14 5 85
15 ห้วยสักวิทยาคม 39 17 15 6 71
16 บ้านแซววิทยาคม 39 17 14 8 70
17 นครวิทยาคม 38 19 14 9 71
18 เวียงแก่นวิทยาคม 37 33 16 9 86
19 ป่าแดดวิทยาคม 35 21 16 12 72
20 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 35 21 8 8 64
21 สันติคีรีวิทยาคม 35 10 10 2 55
22 สันติวิทยา 32 27 15 13 74
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 31 24 22 9 77
24 แม่เจดีย์วิทยาคม 31 23 13 8 67
25 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 30 20 14 6 64
26 ลูกรักเชียงของ 29 10 9 8 48
27 วาวีวิทยาคม 26 20 7 6 53
28 ปล้องวิทยาคม 25 22 19 10 66
29 พญาเม็งราย 25 17 13 11 55
30 เชียงรายวิทยาคม 24 28 17 12 69
31 ไม้ยาวิทยาคม 24 17 6 7 47
32 ดอนชัยวิทยาคม 24 14 19 3 57
33 แม่สรวยวิทยาคม 23 23 15 8 61
34 เด็กดีพิทยาคม 23 15 7 10 45
35 พานพิเศษพิทยา 20 19 16 9 55
36 แม่อ้อวิทยาคม 20 13 11 6 44
37 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 20 11 17 5 48
38 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 20 11 10 7 41
39 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 20 11 9 6 40
40 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 20 6 10 1 36
41 สหศาสตร์ศึกษา 17 13 12 15 42
42 บ้านเทอดไทย 17 11 3 2 31
43 จันจว้าวิทยาคม 17 6 17 7 40
44 ขุนตาลวิทยาคม 16 17 8 10 41
45 ศิริมาตย์เทวี 14 10 7 5 31
46 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 14 3 7 8 24
47 ดอยงามวิทยาคม 13 9 5 5 27
48 วัฒนศึกษา 12 5 2 2 19
49 บ้านห้วยไร่สามัคคี 12 4 5 4 21
50 บุญเรืองวิทยาคม 9 26 11 8 46
51 ปิยะพรพิทยา 9 14 8 4 31
52 เวียงชัยวิทยาคม 9 10 13 10 32
53 คริสเตียนแสงประทีป 9 5 7 10 21
54 สามัคคีวิทยาคม 2 8 14 17 6 39
55 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 8 13 9 5 30
56 ยางฮอมวิทยาคม 8 7 14 6 29
57 นุชนาถอนุสรณ์ 7 16 5 7 28
58 ดรุณราษฎร์วิทยา 5 10 9 3 24
59 บ้านห้วยผึ้ง 5 9 7 0 21
60 กฤษณาทวีวิทย์ 5 4 7 7 16
61 โสภณจริยธรรมวิทยา 5 4 7 2 16
62 พุทธิวงศ์วิทยา 4 4 4 4 12
63 วัดแม่คำวิทยา 4 1 2 1 7
64 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 5 6 2 14
65 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 3 1 0 0 4
66 เซนต์มารีอา 1 4 5 5 10
67 เวียงชัยพิทยา 1 2 2 2 5
รวม 1,993 1,067 700 402 4,162