สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พานพิทยาคม 79 35 16 130 118 26 8 5 152
2 เทิงวิทยาคม 59 34 11 104 94 16 8 3 118
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 57 24 20 101 90 30 12 3 132
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 54 38 20 112 117 24 7 3 148
5 สามัคคีวิทยาคม 50 49 16 115 127 21 15 1 163
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 33 17 28 78 82 24 9 0 115
7 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 25 22 20 67 78 26 16 2 120
8 แม่จันวิทยาคม 24 18 17 59 61 23 9 7 93
9 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 23 20 15 58 45 32 17 6 94
10 เชียงแสนวิทยาคม 21 14 15 50 45 26 14 5 85
11 ราชประชานุเคราะห์ 15 20 22 24 66 63 31 13 10 107
12 เชียงของวิทยาคม 20 21 17 58 52 27 12 5 91
13 แม่ลาววิทยาคม 16 22 17 55 50 40 12 9 102
14 ป่าแดดวิทยาคม 16 10 8 34 36 21 16 12 73
15 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 7 10 33 34 20 14 6 68
16 บ้านแซววิทยาคม 13 12 8 33 40 17 14 8 71
17 สันติคีรีวิทยาคม 13 11 7 31 35 10 10 2 55
18 แม่เจดีย์วิทยาคม 13 10 15 38 31 23 13 8 67
19 ปล้องวิทยาคม 12 11 10 33 27 22 19 10 68
20 ลูกรักเชียงของ 12 6 6 24 30 10 9 8 49
21 ไม้ยาวิทยาคม 11 6 8 25 26 18 6 7 50
22 นครวิทยาคม 10 16 10 36 41 19 14 9 74
23 ห้วยสักวิทยาคม 10 12 15 37 50 17 16 6 83
24 เวียงแก่นวิทยาคม 9 20 13 42 39 33 16 9 88
25 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 9 14 11 34 37 21 8 8 66
26 เทศบาล 6 8 15 18 41 51 29 7 4 87
27 แม่สรวยวิทยาคม 8 10 9 27 27 23 15 8 65
28 พญาเม็งราย 8 9 13 30 30 17 13 11 60
29 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 8 8 9 25 22 11 10 7 43
30 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 6 3 17 20 6 10 1 36
31 สามัคคีวิทยาคม 2 7 1 3 11 15 14 17 6 46
32 เด็กดีพิทยาคม 6 15 4 25 24 15 7 10 46
33 ดอนชัยวิทยาคม 6 10 7 23 33 16 19 3 68
34 ขุนตาลวิทยาคม 6 7 2 15 22 17 8 10 47
35 พานพิเศษพิทยา 6 6 9 21 24 19 16 9 59
36 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 6 6 5 17 32 24 22 9 78
37 แม่อ้อวิทยาคม 5 9 2 16 21 13 11 6 45
38 บ้านเทอดไทย 5 6 7 18 18 11 3 2 32
39 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 5 6 6 17 21 12 9 6 42
40 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 5 4 5 14 21 12 17 5 50
41 ดอยงามวิทยาคม 5 2 2 9 13 9 5 5 27
42 สันติวิทยา 4 10 7 21 32 27 15 13 74
43 จันจว้าวิทยาคม 4 4 2 10 17 6 17 7 40
44 เวียงชัยวิทยาคม 4 1 1 6 12 10 13 10 35
45 วาวีวิทยาคม 3 10 10 23 26 20 7 6 53
46 บุญเรืองวิทยาคม 3 4 8 15 11 26 11 8 48
47 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 2 4 9 5 10 9 3 24
48 วัฒนศึกษา 3 1 6 10 13 5 2 2 20
49 ศิริมาตย์เทวี 2 7 6 15 14 10 7 5 31
50 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 2 7 1 10 21 4 7 8 32
51 เชียงรายวิทยาคม 2 6 11 19 25 28 17 12 70
52 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 6 4 12 8 13 9 5 30
53 สหศาสตร์ศึกษา 2 6 2 10 17 14 12 15 43
54 โสภณจริยธรรมวิทยา 2 0 3 5 5 4 7 2 16
55 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 2 4 5 4 7 7 16
56 นุชนาถอนุสรณ์ 1 6 4 11 7 16 5 7 28
57 ปิยะพรพิทยา 1 5 4 10 10 14 8 4 32
58 บ้านห้วยไร่สามัคคี 1 1 5 7 12 5 5 4 22
59 ยางฮอมวิทยาคม 1 1 4 6 9 7 14 6 30
60 คริสเตียนแสงประทีป 0 4 3 7 9 6 7 10 22
61 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
62 วัดแม่คำวิทยา 0 1 0 1 4 1 2 1 7
63 เซนต์มารีอา 0 1 0 1 1 4 5 5 10
64 เวียงชัยพิทยา 0 1 0 1 1 2 2 2 5
65 พุทธิวงศ์วิทยา 0 0 5 5 4 4 4 4 12
66 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 2 2 5 10 7 0 22
67 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 0 0 1 1 3 5 6 2 14
รวม 769 677 556 2,002 2,121 1,081 701 402 3,903