สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พานพิทยาคม 75 34 13 122 110 26 8 5 144
2 เทิงวิทยาคม 57 33 11 101 91 16 8 3 115
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 57 24 20 101 90 30 12 3 132
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 54 38 20 112 116 24 7 3 147
5 สามัคคีวิทยาคม 50 49 15 114 126 21 15 1 162
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 33 16 28 77 81 24 9 0 114
7 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 23 20 15 58 45 32 17 6 94
8 แม่จันวิทยาคม 23 18 17 58 60 22 9 7 91
9 เชียงแสนวิทยาคม 21 14 15 50 45 26 14 5 85
10 เชียงของวิทยาคม 20 21 16 57 51 27 12 5 90
11 ราชประชานุเคราะห์ 15 19 21 24 64 61 31 13 10 105
12 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 18 16 17 51 58 25 16 2 99
13 ป่าแดดวิทยาคม 16 10 8 34 35 21 16 12 72
14 แม่ลาววิทยาคม 15 21 17 53 48 38 12 9 98
15 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 15 6 10 31 30 20 14 6 64
16 บ้านแซววิทยาคม 13 12 7 32 39 17 14 8 70
17 สันติคีรีวิทยาคม 13 11 7 31 35 10 10 2 55
18 แม่เจดีย์วิทยาคม 13 10 15 38 31 23 13 8 67
19 ลูกรักเชียงของ 12 6 6 24 29 10 9 8 48
20 ปล้องวิทยาคม 11 11 9 31 25 22 19 10 66
21 นครวิทยาคม 10 14 10 34 38 19 14 9 71
22 ไม้ยาวิทยาคม 10 6 7 23 24 17 6 7 47
23 เวียงแก่นวิทยาคม 9 19 13 41 37 33 16 9 86
24 เทศบาล 6 8 15 18 41 51 29 7 4 87
25 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 6 3 17 20 6 10 1 36
26 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 7 14 11 32 35 21 8 8 64
27 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 7 7 9 23 20 11 10 7 41
28 เด็กดีพิทยาคม 6 15 4 25 23 15 7 10 45
29 ห้วยสักวิทยาคม 6 8 13 27 39 17 15 6 71
30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 6 6 5 17 31 24 22 9 77
31 พญาเม็งราย 5 9 12 26 25 17 13 11 55
32 ดอยงามวิทยาคม 5 2 2 9 13 9 5 5 27
33 แม่สรวยวิทยาคม 4 10 9 23 23 23 15 8 61
34 สันติวิทยา 4 10 7 21 32 27 15 13 74
35 แม่อ้อวิทยาคม 4 9 2 15 20 13 11 6 44
36 บ้านเทอดไทย 4 6 7 17 17 11 3 2 31
37 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 6 6 16 20 11 9 6 40
38 พานพิเศษพิทยา 4 5 8 17 20 19 16 9 55
39 ขุนตาลวิทยาคม 4 5 1 10 16 17 8 10 41
40 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 4 4 5 13 20 11 17 5 48
41 จันจว้าวิทยาคม 4 4 2 10 17 6 17 7 40
42 วาวีวิทยาคม 3 10 10 23 26 20 7 6 53
43 ดอนชัยวิทยาคม 3 7 5 15 24 14 19 3 57
44 บุญเรืองวิทยาคม 3 4 7 14 9 26 11 8 46
45 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 2 4 9 5 10 9 3 24
46 สามัคคีวิทยาคม 2 3 1 1 5 8 14 17 6 39
47 วัฒนศึกษา 3 0 6 9 12 5 2 2 19
48 เวียงชัยวิทยาคม 3 0 1 4 9 10 13 10 32
49 ศิริมาตย์เทวี 2 7 6 15 14 10 7 5 31
50 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 6 4 12 8 13 9 5 30
51 สหศาสตร์ศึกษา 2 6 2 10 17 13 12 15 42
52 โสภณจริยธรรมวิทยา 2 0 3 5 5 4 7 2 16
53 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 2 4 5 4 7 7 16
54 เชียงรายวิทยาคม 1 6 11 18 24 28 17 12 69
55 นุชนาถอนุสรณ์ 1 6 4 11 7 16 5 7 28
56 ปิยะพรพิทยา 1 5 4 10 9 14 8 4 31
57 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 1 3 0 4 14 3 7 8 24
58 บ้านห้วยไร่สามัคคี 1 1 5 7 12 4 5 4 21
59 ยางฮอมวิทยาคม 1 1 4 6 8 7 14 6 29
60 คริสเตียนแสงประทีป 0 4 3 7 9 5 7 10 21
61 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
62 วัดแม่คำวิทยา 0 1 0 1 4 1 2 1 7
63 เซนต์มารีอา 0 1 0 1 1 4 5 5 10
64 เวียงชัยพิทยา 0 1 0 1 1 2 2 2 5
65 พุทธิวงศ์วิทยา 0 0 5 5 4 4 4 4 12
66 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 2 2 5 9 7 0 21
67 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 0 0 1 1 3 5 6 2 14
รวม 718 645 534 1,897 1,993 1,067 700 402 3,760