สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พานพิทยาคม 75 34 14 123 111 26 8 5 145
2 เทิงวิทยาคม 57 34 11 102 92 16 8 3 116
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 57 24 20 101 90 30 12 3 132
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 54 38 20 112 117 24 7 3 148
5 สามัคคีวิทยาคม 50 49 16 115 127 21 15 1 163
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 33 17 28 78 82 24 9 0 115
7 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 23 20 15 58 45 32 17 6 94
8 แม่จันวิทยาคม 23 18 17 58 60 23 9 7 92
9 เชียงแสนวิทยาคม 21 14 15 50 45 26 14 5 85
10 เชียงของวิทยาคม 20 21 16 57 51 27 12 5 90
11 ราชประชานุเคราะห์ 15 19 22 24 65 62 31 13 10 106
12 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 18 16 18 52 59 25 16 2 100
13 ป่าแดดวิทยาคม 16 10 8 34 36 21 16 12 73
14 แม่ลาววิทยาคม 15 21 17 53 48 39 12 9 99
15 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 15 6 10 31 31 20 14 6 65
16 บ้านแซววิทยาคม 13 12 8 33 40 17 14 8 71
17 สันติคีรีวิทยาคม 13 11 7 31 35 10 10 2 55
18 แม่เจดีย์วิทยาคม 13 10 15 38 31 23 13 8 67
19 ลูกรักเชียงของ 12 6 6 24 30 10 9 8 49
20 ปล้องวิทยาคม 11 11 10 32 26 22 19 10 67
21 นครวิทยาคม 10 14 10 34 39 19 14 9 72
22 ไม้ยาวิทยาคม 10 6 7 23 25 17 6 7 48
23 เวียงแก่นวิทยาคม 9 19 13 41 37 33 16 9 86
24 เทศบาล 6 8 15 18 41 51 29 7 4 87
25 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 8 14 11 33 36 21 8 8 65
26 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 8 7 9 24 21 11 10 7 42
27 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 6 3 17 20 6 10 1 36
28 เด็กดีพิทยาคม 6 15 4 25 24 15 7 10 46
29 ห้วยสักวิทยาคม 6 8 13 27 40 17 15 6 72
30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 6 6 5 17 32 24 22 9 78
31 แม่สรวยวิทยาคม 5 10 9 24 24 23 15 8 62
32 พญาเม็งราย 5 9 12 26 25 17 13 11 55
33 ดอยงามวิทยาคม 5 2 2 9 13 9 5 5 27
34 สันติวิทยา 4 10 7 21 32 27 15 13 74
35 แม่อ้อวิทยาคม 4 9 2 15 20 13 11 6 44
36 บ้านเทอดไทย 4 6 7 17 17 11 3 2 31
37 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 6 6 16 20 12 9 6 41
38 พานพิเศษพิทยา 4 5 8 17 20 19 16 9 55
39 ขุนตาลวิทยาคม 4 5 1 10 16 17 8 10 41
40 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 4 4 5 13 20 12 17 5 49
41 จันจว้าวิทยาคม 4 4 2 10 17 6 17 7 40
42 วาวีวิทยาคม 3 10 10 23 26 20 7 6 53
43 ดอนชัยวิทยาคม 3 7 5 15 24 15 19 3 58
44 บุญเรืองวิทยาคม 3 4 7 14 9 26 11 8 46
45 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 2 4 9 5 10 9 3 24
46 วัฒนศึกษา 3 1 6 10 13 5 2 2 20
47 สามัคคีวิทยาคม 2 3 1 1 5 8 14 17 6 39
48 เวียงชัยวิทยาคม 3 0 1 4 9 10 13 10 32
49 ศิริมาตย์เทวี 2 7 6 15 14 10 7 5 31
50 เชียงรายวิทยาคม 2 6 11 19 25 28 17 12 70
51 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 6 4 12 8 13 9 5 30
52 สหศาสตร์ศึกษา 2 6 2 10 17 14 12 15 43
53 โสภณจริยธรรมวิทยา 2 0 3 5 5 4 7 2 16
54 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 2 4 5 4 7 7 16
55 นุชนาถอนุสรณ์ 1 6 4 11 7 16 5 7 28
56 ปิยะพรพิทยา 1 5 4 10 10 14 8 4 32
57 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 1 3 0 4 14 4 7 8 25
58 บ้านห้วยไร่สามัคคี 1 1 5 7 12 5 5 4 22
59 ยางฮอมวิทยาคม 1 1 4 6 9 7 14 6 30
60 คริสเตียนแสงประทีป 0 4 3 7 9 6 7 10 22
61 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
62 วัดแม่คำวิทยา 0 1 0 1 4 1 2 1 7
63 เซนต์มารีอา 0 1 0 1 1 4 5 5 10
64 เวียงชัยพิทยา 0 1 0 1 1 2 2 2 5
65 พุทธิวงศ์วิทยา 0 0 5 5 4 4 4 4 12
66 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 2 2 5 10 7 0 22
67 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 0 0 1 1 3 5 6 2 14
รวม 722 649 539 1,910 2,017 1,077 700 402 3,794