สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พานพิทยาคม 79 35 16 130
2 เทิงวิทยาคม 59 34 11 104
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 57 24 20 101
4 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 54 38 20 112
5 สามัคคีวิทยาคม 50 49 16 115
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 33 17 28 78
7 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 25 22 20 67
8 แม่จันวิทยาคม 24 18 17 59
9 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 23 20 15 58
10 เชียงแสนวิทยาคม 21 14 15 50
11 ราชประชานุเคราะห์ 15 20 22 24 66
12 เชียงของวิทยาคม 20 21 17 58
13 แม่ลาววิทยาคม 16 22 17 55
14 ป่าแดดวิทยาคม 16 10 8 34
15 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 7 10 33
16 บ้านแซววิทยาคม 13 12 8 33
17 สันติคีรีวิทยาคม 13 11 7 31
18 แม่เจดีย์วิทยาคม 13 10 15 38
19 ปล้องวิทยาคม 12 11 10 33
20 ลูกรักเชียงของ 12 6 6 24
21 ไม้ยาวิทยาคม 11 6 8 25
22 นครวิทยาคม 10 16 10 36
23 ห้วยสักวิทยาคม 10 12 15 37
24 เวียงแก่นวิทยาคม 9 20 13 42
25 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 9 14 11 34
26 เทศบาล 6 8 15 18 41
27 แม่สรวยวิทยาคม 8 10 9 27
28 พญาเม็งราย 8 9 13 30
29 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 8 8 9 25
30 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 8 6 3 17
31 สามัคคีวิทยาคม 2 7 1 3 11
32 เด็กดีพิทยาคม 6 15 4 25
33 ดอนชัยวิทยาคม 6 10 7 23
34 ขุนตาลวิทยาคม 6 7 2 15
35 พานพิเศษพิทยา 6 6 9 21
36 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 6 6 5 17
37 แม่อ้อวิทยาคม 5 9 2 16
38 บ้านเทอดไทย 5 6 7 18
39 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 5 6 6 17
40 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 5 4 5 14
41 ดอยงามวิทยาคม 5 2 2 9
42 สันติวิทยา 4 10 7 21
43 จันจว้าวิทยาคม 4 4 2 10
44 เวียงชัยวิทยาคม 4 1 1 6
45 วาวีวิทยาคม 3 10 10 23
46 บุญเรืองวิทยาคม 3 4 8 15
47 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 2 4 9
48 วัฒนศึกษา 3 1 6 10
49 ศิริมาตย์เทวี 2 7 6 15
50 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 2 7 1 10
51 เชียงรายวิทยาคม 2 6 11 19
52 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 6 4 12
53 สหศาสตร์ศึกษา 2 6 2 10
54 โสภณจริยธรรมวิทยา 2 0 3 5
55 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 2 4
56 นุชนาถอนุสรณ์ 1 6 4 11
57 ปิยะพรพิทยา 1 5 4 10
58 บ้านห้วยไร่สามัคคี 1 1 5 7
59 ยางฮอมวิทยาคม 1 1 4 6
60 คริสเตียนแสงประทีป 0 4 3 7
61 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 0 2 0 2
62 วัดแม่คำวิทยา 0 1 0 1
63 เซนต์มารีอา 0 1 0 1
64 เวียงชัยพิทยา 0 1 0 1
65 พุทธิวงศ์วิทยา 0 0 5 5
66 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 2 2
67 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 0 0 1 1
รวม 769 677 556 2,002

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]