แจังจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
...เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน...
  1. การแข่งขันโครงานคุณธรรม ม.ต้น และ ม.ปลาย เปลี่ยนจากเต้นท์หน้าอาคาร สพฐ เป็น ใต้ถุนอาคาร สพฐ
  2. เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น และ ม.ปลาย เปลี่ยนจากอาคารพละศึกษาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็น อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
  3. การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม ม.ต้น และ ม.ปลาย เปลี่ยนจากหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ เป็น อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:04 น.