แก้ไขเวลาการแข่งขันงานประดิษฐ์วัสดุจากธรรมชาติ ระดับ มัธยมปลาย

แก้ไขเวลาการแข่งขันงานประดิษฐ์วัสดุจากธรรมชาติ ระดับ มัธยมปลาย

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

แข่งขันในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560

จากเวลา 9.00 น. - 12.00น.    เป็น
9.00 น. - 13.00น. เพิ่ม 1 ชั่วโมง
ซึ่งให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันระดับภาค

วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น.