การเพิ่มรูปภาพในบัตรประจำตัว
การรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนต้องใช้บัตรประจำตัวที่มีรูปเท่านั้น
โรงเรียนต้องดำเนินการเพิ่มรูปก่อนทำการพิมพ์บัตรประจำตัวให้ครบถ้วน
ทั้งผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 15:32 น.