แจ้งเปลี่ยนแปลงการแข่งรายการ GSP ม.ต้น และ ม.ปลาย
การแข่งรายการ GSP ม.ต้น และ ม.ปลาย โรงเรียนพานพิทยาคมกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 7 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อาคารเรียน 5 (อาคารพญาไชยชนะสงคราม) สามารถตรวจตารางการแข่งขันจากเว็บ
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 11:41 น.