แจ้งประกาศ เรื่องการแก้ไขชื่อ และเปลี่ยนตัวนักเรียน
สำหรับชื่อลงทะเบียนนักเรียนผิด สามารถแก้ไขตอนลงทะเบียนในวันแข่งขันได้เลยส่วนถ้าต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียน ให้ดาวน์โหลด ใบขอเปลี่ยนตัวนักเรียน แล้วยื่นตอนลงทะเบียนในวันแข่งขันได้เลย
>>> Download ใบขอเปลี่ยนตัวนักเรียน
>>> Download ใบขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16:41 น.