การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
กำหนดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น และ ม.ปลาย
วันที่ 10 พ.ย. 60 เป็นการแข่งขันของกลุ่ม 1 และ 3
วันที่ 11 พ.ย. 60 เป็นการแข่งขันของกลุ่ม 2 และ  4
>>>เกณฑ์การแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16:53 น.