เรื่องแจ้งจากศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  1. โรงเรียนที่ส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าแข่งขัน ให้ส่งรูปเล่มจำนวน 3 ชุด ภายในวันจันทร์ที่ 6 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. ในวันแข่งขันให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง เช่น ปลั๊กไฟ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น สถานที่จะมีโต๊ะนักเรียนให้กลุ่มละ 4 ตัว
  2. แจ้งเพิ่มเติมการแข่งขัน A-MATH
    • เวลาในการแข่งขันเกมละ 22 นาที/ทีม ตามเวลาสากล
    • โรงเรียนที่เข้าร่วมเตรียมแผงและเบี้ย A-MATH มาด้วย
    • ในการแข่งขันจะใช้ Application scrabble clock ในระบบ Andriod ให้เตรียมโทรศัพท์มือถือมาด้วย
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:58 น.