เรื่องแจ้งจากศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
การแข่งขันครอสเวิร์ดในระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำกระดาษครอสเวิร์ดของตนเองมาด้วย
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:05 น.