งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 41

ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123 18 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 18 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 18 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 18 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องโสตฯ 18 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องโสตฯ 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 125 18 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 125 19 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]