สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 67 23 14 104
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 33 28 12 73
3 วัชรวิทยา 25 29 8 62
4 ขาณุวิทยา 24 18 17 59
5 คลองลานวิทยา 22 6 11 39
6 วชิรปราการวิทยาคม 21 15 21 57
7 ระหานวิทยา 19 10 15 44
8 ปางมะค่าวิทยาคม 17 10 8 35
9 พรานกระต่ายพิทยาคม 14 17 14 45
10 ปางศิลาทองศึกษา 13 17 13 43
11 ทุ่งทรายวิทยา 10 15 12 37
12 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 8 8 9 25
13 ลานกระบือวิทยา 8 7 7 22
14 นาบ่อคำวิทยาคม 7 6 5 18
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 6 9 7 22
16 สักงามวิทยา 6 9 7 22
17 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 6 8 9 23
18 เรืองวิทย์พิทยาคม 6 8 5 19
19 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 6 4 4 14
20 สลกบาตรวิทยา 5 10 6 21
21 วังแขมวิทยาคม 5 3 3 11
22 บ่อแก้ววิทยา 5 3 1 9
23 โค้งไผ่วิทยา 4 8 3 15
24 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 4 5 7 16
25 วังไทรวิทยาคม 4 4 2 10
26 หนองกองพิทยาคม 4 2 7 13
27 พิไกรวิทยา 3 4 5 12
28 คณฑีพิทยาคม 3 4 2 9
29 นครไตรตรึงษ์ 3 2 4 9
30 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 3 0 6 9
31 โกสัมพีวิทยา 2 5 4 11
32 ไทรงามพิทยาคม 2 3 4 9
33 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1 8 14 23
34 ชากังราววิทยา 1 5 6 12
35 อนุบาลมิ่งขวัญ 1 3 2 6
36 ตรีจุฬาศึกษา 1 1 1 3
37 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 1 0 2
38 เพชระศึกษา 1 0 0 1
รวม 371 318 275 964

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]