การลงทะเบียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560
                  
เริ่มเปิดระบบลงทะเบียน     ตั้งแต่วันที่   7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. 
และสิ้นสุดการลงทะเบียน           วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.


 
วันจันทร์ ที่ 07 สิงหาคม 2560 เวลา 01:24 น.