พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 41
กำหนดจัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2560
ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
เริ่มตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป
 
วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 19:09 น.