งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.34) สหวิทยาเขตดอยช้าง

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตดอยช้าง

ประชาสัมพันธ์

- 7 กย 60 นัดประชุมตัวแทนครูแต่ละรร. 
- 13 กย. 60 นัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ แต่ละโรงเรียน

-  20 กย 60 นัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรรมการตัดสิน
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1-7 ก.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  8 ก.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 8-12 ก.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  13-19 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (กลุ่มดอยช้าง) 27 ก.ย. 2560 
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ (กลุ่มดอยช้าง) หลังจากแข่งขันเสร็จ 
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 28 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

.: ประกาศจากฝ่ายจัดการแข่งขัน :.
การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่มชื่อ ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตัว
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขันจำนวน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ดังนี้
2.1 ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
2.2 ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
2.3 ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
2.4 ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

แผนผังโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"


 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 6
จำนวนทีม 435
จำนวนนักเรียน 946
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 631
จำนวนกรรมการ 532
ครู+นักเรียน 1,577
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,109
ประกาศผลแล้ว 143/233 (61.37%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 15
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 159
สัปดาห์ที่แล้ว 337
เดือนนี้ 654
เดือนที่แล้ว 555
ปีนี้ 4,546
ทั้งหมด 38,848