แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 103 86 86% 11 11% 3 3% 0 0% 100
2 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 92 56 69.14% 17 20.99% 6 7.41% 2 2.47% 81
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 66 38 62.3% 12 19.67% 6 9.84% 5 8.2% 61
4 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 75 30 50% 16 26.67% 7 11.67% 7 11.67% 60
5 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 54 29 58% 12 24% 7 14% 2 4% 50
6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 45 28 66.67% 6 14.29% 4 9.52% 4 9.52% 42
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมชาติ แผ่อำนาจ โทร 087-9332279 facebook : Somchart Phaeumnart
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]