สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 45 121 78
2 005 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 75 155 102
3 001 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 54 107 78
4 002 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 92 208 128
5 003 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 103 214 141
6 004 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 66 141 104
รวม 435 946 631
1577

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมชาติ แผ่อำนาจ โทร 087-9332279 facebook : Somchart Phaeumnart
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]