เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 สหวิทยาเขตดอยช้าง
ณ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวอารดา เฒ่าตระกูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ฝ่ายตรวจสอบและบันทึกผลคะแนนการแข่งขัน  
2 นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็ง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ฝ่ายตรวจสอบและบันทึกผลคะแนนการแข่งขัน  
3 นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธร โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ฝ่ายตรวจสอบและบันทึกผลคะแนนการแข่งขัน  
4 นางสาวกมลรัตน์ อุปการ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ฝ่ายตรวจสอบและบันทึกผลคะแนนการแข่งขัน  
5 นายสมชาติ แผ่อำนาจ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Admin)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมชาติ แผ่อำนาจ โทร 087-9332279 facebook : Somchart Phaeumnart
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]