สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 60 26 7 93
2 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 30 33 10 73
3 ราชประชานุเคราะห์ 21 13 14 15 42
4 สังวาลย์วิทยา 13 9 10 32
5 สบเมยวิทยาคม 12 14 18 44
6 เฉลิมรัชวิทยาคม 11 12 10 33
รวม 139 108 70 317

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสมชาติ แผ่อำนาจ โทร 087-9332279 facebook : Somchart Phaeumnart
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]