งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ รร.นครสวรรค์/รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม/รร.สตรีนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 10 พ.ย. 2560
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 10 พ.ย. 2560
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 11 พ.ย. 2560
-
19 726 ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 12 พ.ย. 2560
-
20 727 ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 12 พ.ย. 2560
-
21 728 เขียนแบบ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 12 พ.ย. 2560
-
22 729 เขียนแบบ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 12 พ.ย. 2560
-
23 730 เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 12 พ.ย. 2560
-
24 731 เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 12 พ.ย. 2560
-
25 732 งานเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 12 พ.ย. 2560
-
26 733 งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 12 พ.ย. 2560
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน/รร.นครสวรรค์ 086-4616139/ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 098-8265147 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]