งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ รร.นครสวรรค์/รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม/รร.สตรีนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 10 พ.ย. 2560 9.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อาคาร 1 ชั้น ชั้นที่ 3 ห้อง 1315 10 พ.ย. 2560 9.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม หอประชุมโรงเรียน ชั้น 2 ห้อง ประชุม 10 พ.ย. 2560 9.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม หอประชุมโรงเรียน ชั้น 2 ห้อง ประชุม 10 พ.ย. 2560 9.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301 10 พ.ย. 2560 9.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อาคาร 1 ห้อง NK 10 พ.ย. 2560 9.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สนามบาส ชั้น 1 ห้อง สนามบาส 10 พ.ย. 2560 9.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สนามบาส ชั้น ชั้น 1 ห้อง สนามบาส 10 พ.ย. 2560 9.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1109 10 พ.ย. 2560 9.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208 10 พ.ย. 2560 9.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง จริยธรรม 10 พ.ย. 2644 9.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง จริยธรรม 10 พ.ย. 2560 9.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401 10 พ.ย. 2560 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน/รร.นครสวรรค์ 086-4616139/ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 098-8265147 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]