แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัว 149 112 80% 14 10% 7 5% 7 5% 140
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 140 109 81.95% 13 9.77% 9 6.77% 2 1.5% 133
3 โรงเรียนนครสวรรค์ 114 103 92.79% 5 4.5% 3 2.7% 0 0% 111
4 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 132 91 71.65% 24 18.9% 8 6.3% 4 3.15% 127
5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 112 76 71.03% 21 19.63% 8 7.48% 2 1.87% 107
6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 106 73 72.28% 15 14.85% 9 8.91% 4 3.96% 101
7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 100 71 74.74% 16 16.84% 5 5.26% 3 3.16% 95
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 105 68 73.91% 11 11.96% 8 8.7% 5 5.43% 92
9 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 101 61 64.89% 19 20.21% 9 9.57% 5 5.32% 94
10 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 121 59 52.21% 30 26.55% 16 14.16% 8 7.08% 113
11 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 85 58 69.88% 16 19.28% 6 7.23% 3 3.61% 83
12 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 101 57 59.38% 26 27.08% 7 7.29% 6 6.25% 96
13 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 93 57 63.33% 16 17.78% 7 7.78% 10 11.11% 90
14 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 93 52 55.91% 23 24.73% 10 10.75% 8 8.6% 93
15 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 63 42 67.74% 8 12.9% 7 11.29% 5 8.06% 62
16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 69 41 60.29% 10 14.71% 13 19.12% 4 5.88% 68
17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 75 39 55.71% 14 20% 9 12.86% 8 11.43% 70
18 โรงเรียนพระบางวิทยา 78 36 48% 14 18.67% 15 20% 10 13.33% 75
19 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 59 36 64.29% 11 19.64% 6 10.71% 3 5.36% 56
20 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 60 31 55.36% 11 19.64% 5 8.93% 9 16.07% 56
21 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 73 30 47.62% 11 17.46% 16 25.4% 6 9.52% 63
22 โรงเรียนโกรกพระ 55 30 62.5% 5 10.42% 6 12.5% 7 14.58% 48
23 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 53 27 52.94% 16 31.37% 4 7.84% 4 7.84% 51
24 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 57 25 49.02% 16 31.37% 5 9.8% 5 9.8% 51
25 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 51 25 52.08% 11 22.92% 8 16.67% 4 8.33% 48
26 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 50 20 44.44% 9 20% 9 20% 7 15.56% 45
27 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 39 20 54.05% 9 24.32% 6 16.22% 2 5.41% 37
28 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 41 18 50% 8 22.22% 4 11.11% 6 16.67% 36
29 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 25 18 75% 3 12.5% 2 8.33% 1 4.17% 24
30 โรงเรียนปรียาโชติ 39 17 45.95% 8 21.62% 8 21.62% 4 10.81% 37
31 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 37 16 45.71% 10 28.57% 2 5.71% 7 20% 35
32 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 41 16 43.24% 7 18.92% 7 18.92% 7 18.92% 37
33 โรงเรียนหนองโพพิทยา 56 16 48.48% 7 21.21% 3 9.09% 7 21.21% 33
34 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 30 16 61.54% 3 11.54% 4 15.38% 3 11.54% 26
35 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 32 15 50% 8 26.67% 3 10% 4 13.33% 30
36 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 43 15 42.86% 7 20% 5 14.29% 8 22.86% 35
37 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 51 14 32.56% 14 32.56% 7 16.28% 8 18.6% 43
38 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 41 13 50% 7 26.92% 0 0% 6 23.08% 26
39 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 19 12 70.59% 1 5.88% 2 11.76% 2 11.76% 17
40 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 33 11 40.74% 9 33.33% 4 14.81% 3 11.11% 27
41 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 36 10 34.48% 11 37.93% 3 10.34% 5 17.24% 29
42 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 40 10 26.32% 10 26.32% 9 23.68% 9 23.68% 38
43 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 34 10 30.3% 5 15.15% 9 27.27% 9 27.27% 33
44 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 18 9 52.94% 1 5.88% 4 23.53% 3 17.65% 17
45 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 16 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
46 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
47 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 10 3 30% 1 10% 5 50% 1 10% 10
49 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
50 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 10 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 9
51 โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนปวีณาวิทยา 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน/รร.นครสวรรค์ 086-4616139/ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 098-8265147 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]