สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 052 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 25 56 39
2 005 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 51 87 75
3 007 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 112 308 187
4 006 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 41 73 55
5 009 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 59 117 94
6 010 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 69 157 103
7 011 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 100 297 163
8 012 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 51 100 76
9 013 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 41 76 57
10 014 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 132 304 211
11 018 โรงเรียนนครสวรรค์ 114 272 171
12 020 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 105 268 159
13 021 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 93 219 155
14 023 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 34 70 46
15 022 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 33 89 50
16 027 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 40 79 52
17 028 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 73 145 115
18 030 โรงเรียนพระบางวิทยา 78 150 105
19 035 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 41 65 53
20 037 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 19 45 35
21 038 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 106 246 174
22 039 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 60 103 83
23 040 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 39 72 60
24 041 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 32 69 53
25 044 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 140 382 223
26 047 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 85 239 156
27 048 โรงเรียนหนองบัว 149 358 246
28 049 โรงเรียนหนองโพพิทยา 56 95 76
29 051 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 43 81 54
30 050 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 101 281 173
31 053 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 57 148 89
32 001 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 50 99 72
33 003 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 36 77 51
34 004 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 37 82 52
35 015 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 101 260 170
36 033 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 63 152 98
37 002 โรงเรียนโกรกพระ 55 144 90
38 032 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 93 244 154
39 024 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 7 17 7
40 025 โรงเรียนปรียาโชติ 39 122 75
41 026 โรงเรียนปวีณาวิทยา 7 8 7
42 029 โรงเรียนพยุหะวิทยา 0 0 0
43 036 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 121 346 197
44 042 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 6 15 8
45 043 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 5 8 7
46 008 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 75 228 127
47 034 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 16 59 32
48 031 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 53 130 65
49 019 โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 3 3 3
50 045 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 30 53 42
51 046 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 10 25 15
52 016 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 10 20 12
53 017 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 18 34 17
รวม 3014 7177 4689
11866

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน/รร.นครสวรรค์ 086-4616139/ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 098-8265147 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]