สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 หนองบัว 60 37 17 114
2 นครสวรรค์ 59 26 10 95
3 สตรีนครสวรรค์ 47 41 24 112
4 ตาคลีประชาสรรค์ 40 18 15 73
5 ลาดยาววิทยาคม 39 29 12 80
6 หนองกรดพิทยาคม 33 20 11 64
7 ท่าตะโกพิทยาคม 31 28 25 84
8 เทพศาลาประชาสรรค์ 24 22 18 64
9 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 23 26 13 62
10 ชุมแสงชนูทิศ 20 21 21 62
11 บรรพตพิสัยพิทยาคม 20 19 22 61
12 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 15 16 18 49
13 ทหารอากาศอนุสรณ์ 14 6 3 23
14 โกรกพระ 14 5 5 24
15 แม่วงก์พิทยาคม 13 13 14 40
16 ไพศาลีพิทยา 11 17 14 42
17 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 10 10 8 28
18 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 9 17 19 45
19 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 9 7 8 24
20 วังข่อยพิทยา 9 7 6 22
21 เก้าเลี้ยววิทยา 9 4 8 21
22 โพฒิสารศึกษา 8 6 10 24
23 ปรียาโชติ 8 6 5 19
24 พระบางวิทยา 6 5 6 17
25 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 6 5 4 15
26 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 2 8 16
27 ช่องแคพิทยาคม 6 1 6 13
28 เยาวชนพัฒนา 6 0 2 8
29 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 5 8 9 22
30 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 5 3 7 15
31 ตะคร้อพิทยา 3 11 14 28
32 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 3 7 2 12
33 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 3 5 6 14
34 พยุหะพิทยาคม 2 5 3 10
35 พนมรอกวิทยา 2 4 4 10
36 วังบ่อวิทยา 2 3 6 11
37 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 2 3 2 7
38 ลาดทิพรสพิทยาคม 2 1 4 7
39 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 1 1 4
40 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 0 3 5
41 หนองโพพิทยา 1 3 7 11
42 เขากะลาวิทยาคม 1 3 3 7
43 เขาทองพิทยาคม 1 3 1 5
44 ทับกฤชพัฒนา 1 1 3 5
45 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 2 1 3
46 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 0 1 0 1
47 ประชานุเคราะห์ 0 0 1 1
48 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 1 1
49 วิสุทธิศึกษา 0 0 1 1
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 0 0
51 นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 0 0 0
52 ปวีณาวิทยา 0 0 0 0
รวม 592 478 411 1,481

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน/รร.นครสวรรค์ 086-4616139/ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ 098-8265147 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]