งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.40 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร อุตสาหกรรม 3 8 ก.ย. 2560 08.30 – 12.30
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร อุตสาหกรรม 3 9 ก.ย. 2560 08.30 – 12.30
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร คหกกรรม 1 8 ก.ย. 2560 09.00 – 12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร คหกกรรม 1 9 ก.ย. 2560 09.00 – 12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดม บริเวณ ธนาคารโรงเรียน 8 ก.ย. 2560 09.00 – 12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดม บริเวณ ธนาคารโรงเรียน 9 ก.ย. 2560 09.00 – 12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 213-214 8 ก.ย. 2560 09.00 – 12.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 213-214 9 ก.ย. 2560 09.00 – 12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดม บริเวณหน้าห้องกิจการนักเรียน 8 ก.ย. 2560 09.00 – 12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดม บริเวณหน้าห้องภาษาไทย 9 ก.ย. 2560 09.00 – 12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดม บริเวณหน้าห้องภาษาไทย 8 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดม บริเวณหน้าห้องภาษาไทย 9 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดมระหว่างอาคาร 3-4 8 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดมระหว่างอาคาร 3-4 9 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดมระหว่างอาคาร 3-4 8 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดมระหว่างอาคาร 3-4 9 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดม บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ 8 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดม บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ 9 ก.ย. 2560 13.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ รองฯนิรุทธ์ แก้วนิคม Phone :081-6607989 email: niroot@sec40.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]