งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.40 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 8 ก.ย. 2560 13.00 – 15.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 9 ก.ย. 2560 13.00 – 15.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 8 ก.ย. 2560 08.30 – 15.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 9 ก.ย. 2560 08.30 – 15.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 8 ก.ย. 2560 08.30 – 12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 8 ก.ย. 2560 13.00 – 15.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดม เวทีกลาง 8 ก.ย. 2560 09.00 – 10.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 8 ก.ย. 2560 08.30 – 15.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 9 ก.ย. 2560 08.30 – 15.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 8 ก.ย. 2560 08.30 – 15.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 9 ก.ย. 2560 08.30 – 15.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 8 ก.ย. 2560 08.30 – 15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ รองฯนิรุทธ์ แก้วนิคม Phone :081-6607989 email: niroot@sec40.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]