แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 125 100 84.03% 14 11.76% 2 1.68% 3 2.52% 119
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 95 76 84.44% 10 11.11% 1 1.11% 3 3.33% 90
3 โรงเรียนเสรีศึกษา 110 61 60.4% 25 24.75% 10 9.9% 5 4.95% 101
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 97 58 62.37% 21 22.58% 11 11.83% 3 3.23% 93
5 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 94 55 58.51% 22 23.4% 10 10.64% 7 7.45% 94
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 63 34 56.67% 11 18.33% 9 15% 6 10% 60
7 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 70 31 48.44% 17 26.56% 8 12.5% 8 12.5% 64
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 51 29 61.7% 7 14.89% 8 17.02% 3 6.38% 47
9 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 46 20 43.48% 14 30.43% 7 15.22% 5 10.87% 46
10 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 50 18 37.5% 14 29.17% 9 18.75% 7 14.58% 48
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 55 17 33.33% 18 35.29% 13 25.49% 3 5.88% 51
12 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 29 16 57.14% 5 17.86% 5 17.86% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 38 15 41.67% 7 19.44% 8 22.22% 6 16.67% 36
14 โรงเรียนเนินพิทยาคม 28 10 40% 6 24% 6 24% 3 12% 25
15 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 24 7 30.43% 4 17.39% 10 43.48% 2 8.7% 23
16 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 23 6 30% 11 55% 1 5% 2 10% 20
17 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 13 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
18 โรงเรียนวัชรชัย 32 4 12.9% 10 32.26% 10 32.26% 7 22.58% 31
19 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 12 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
20 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 8 0 0% 4 50% 4 50% 0 0% 8
21 โรงเรียนกิตติพิทยา 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ รองฯนิรุทธ์ แก้วนิคม Phone :081-6607989 email: niroot@sec40.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]