สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 70 145 104
2 005 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 94 218 148
3 010 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 24 46 35
4 014 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 38 64 46
5 015 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 46 100 68
6 017 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 125 319 197
7 018 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 55 104 82
8 008 โรงเรียนเนินพิทยาคม 28 44 33
9 011 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 50 98 65
10 012 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 95 228 164
11 001 โรงเรียนกิตติพิทยา 5 7 7
12 006 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 12 16 12
13 016 โรงเรียนวัชรชัย 32 57 46
14 019 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 13 28 23
15 003 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 23 53 31
16 004 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 97 231 157
17 020 โรงเรียนเสรีศึกษา 110 318 172
18 021 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 51 89 65
19 009 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 8 12 11
20 013 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 63 157 94
21 007 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 29 117 57
รวม 1068 2451 1617
4068

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ รองฯนิรุทธ์ แก้วนิคม Phone :081-6607989 email: niroot@sec40.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]