งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหุ่นยนต์

ยกเลิกการแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มภาษาต่างประเทศ คือ
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
2. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) 
3. การแข่งขัน (Multi Skills Competition) 
เนื่องจากได้ทำการแข่งขันเสร็จส้ินไปก่อนหน้าแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สถานที่แข่งขันกิจจกรมต่างๆ 
สถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระ
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. สังคมศึกษาฯ
4. สุขศึกษาและพลศึกษา
5. การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
6. ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. วิทยาศาสตร์
2. การงานอาชีพ
3. ศิลปะ
4. ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. การศึกษาพิเศษ (พิการ/เรียนร่วม)
โรงเรียนกาญจนาฯ 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 15 ส.ค. – 1 ก.ย. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  1 ก.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 - 5 ก.ย. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  6 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 9 - 10 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1 - 20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20 - 25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26 - 30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13 - 15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13:31 น.
  ประกาศจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
  ประกาศจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่มชื่อ ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตัว
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขันจำนวน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ดังนี้
2.1 ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
2.2 ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
2.3 ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
2.4 ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
วันจันทร์ ที่ 07 สิงหาคม 2560 เวลา 13:24 น.
  เชิญประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน
เชิญประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชุมเพื่อหารือ และสรรหาคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 40 กลุ่ม 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 35
จำนวนทีม 1,310
จำนวนนักเรียน 2,745
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,969
จำนวนกรรมการ 1,117
ครู+นักเรียน 4,714
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,831
ประกาศผลแล้ว 192/227 (84.58%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 70
สัปดาห์ที่แล้ว 321
เดือนนี้ 1,027
เดือนที่แล้ว 2,233
ปีนี้ 11,926
ทั้งหมด 107,808