งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.40) กลุ่ม 3

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

 หลักและเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง เพิ่มชื่อ แก้ไข ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่มชื่อ ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน [pdf]
การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตัว
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขันจำนวน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ดังนี้
2.1 ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
2.2 ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
2.3 ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
2.4 ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

 ประกาศ รายการการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
 ประกาศ รายการการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.ต้น และ ม.ปลาย
 ประกาศ รายการการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการความรู้ และทฤษฎี
 ประกาศ รายการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
 ประกาศ รายการการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
 ประกาศ ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1 – 3
 ประกาศ รายการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม. 4 - 6
 ประกาศ รายการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น, ม.ปลาย
 ประกาศ รายการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.ต้น, ม.ปลาย
 ประกาศ รายการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ทุกรายการ
 ประกาศ รายการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
 ประกาศ รายการการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.ปลาย
 ประกาศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4 - 6
 ประกาศ สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1– 25 ส.ค. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  25 ส.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 25 - 30 ส.ค. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  5 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 10 - 11 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 16 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1 - 20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20 - 25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26 - 30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13 - 15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
  รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรม
ภาษาไทย  นางปรารถนา  แจ่มอ่วม 085-0543769
คณิตศาสตร์ ดร.สุรัตน์ชัย  พรมเท้า 089-7035022
วิทยาศาสตร์ นางอรวรรณ  อานพรหม 080-6872547
สังคมศึกษาฯ นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ 096-8181635
สุขศึกษา และพลศึกษา นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ 061-4433298
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา 081-7409141
ศิลปะ-ดนตรี นางกุมารี ทับทิมหล้า 081-7409141
ศิลปะ-นาฏศิลป์ นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม 081-7409141
ภาษาต่างประเทศ นางอนุรักษ์ รอดเกตุ 086-5905045
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวกมลวรรณ อิงขนร 088-2725412
คอมพิวเตอร์ นายนิกร หล้าน้อย 099-5274380
หุ่นยนต์ นายสาธาร รวบรัด 091-8410979
การงานอาชีพ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ 091-2941329
กิจกรรมนักเรียน เรียนรวม
- ภาษาไทย
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   

 
วันพุธ ที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 11:17 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,458
จำนวนนักเรียน 3,085
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,152
จำนวนกรรมการ 1,627
ครู+นักเรียน 5,237
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,864
ประกาศผลแล้ว 186/186 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 206
เมื่อวาน 370
สัปดาห์นี้ 2,148
สัปดาห์ที่แล้ว 4,153
เดือนนี้ 6,906
เดือนที่แล้ว 3,911
ปีนี้ 39,944
ทั้งหมด 206,096