งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการแข่งขันกิจกรรม "การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3"

ขอให้โรงเรียนที่ลงทะเบียนเข้าแข่งขันกิจกรรม "การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3" ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าแข่งขัน ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ หลังอาคาร 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เวลา 08.30 น. และขอให้คณะกรรมการตัดสินทุกท่าน พร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าวครับ
 
*****************************************************************
แจ้งประชาสัมพันธ์
ขณะนี้ได้ประกาศผลการแข่งขันครบทุกรายการแล้ว ยกเว้นการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบชื่อ-สกุล นักเรียน/ครูฝึกสอน และกรรมการ ให้ถูกต้อง หากพบว่ายังมีตรงไหนผิดพลาดอยู่ให้ประสานงานไปยัง อนุวัฒน์ มะลิวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 085-0516649 ID-Line anuvat13 หรือครูหมิว นัยรัตน์ ชัยสุข เบอร์โทรศัพท์ 081-8866790 ID-Line 0818866790 ด่วนครับ
 
*********************************************************************
แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับผลงานของนักเรียนสารุะศิลปะ-ทัศนศิลปฺ์
 

ให้มาขอรับผลงานของนักเรียนคืนได้ที่ศูนย์ประสานงาน สพม. เขต 41
วันจันทร์  ที่ 18 กันยายน  2560
 
 
**********************************************************************
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน A-math ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย 

เรียนอาจารย์ผู้ควบคุมทีม A-math ทุกท่าน ขอให้อาจารย์ทุกท่านนำกระดานเอแม็ทเพื่อใช้ในการแข่งขันมาด้วย

********************************************************************
 
แจ้งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2560


คำสั่ง (แก้ไข)

**********************************************************************
แจ้งกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 
กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วันที่ 15 กันยายน 2560
ณ  อาคารเอนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

**ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด**
รายละเอียด กำหนดการ
 
**********************************************************************
แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ต้องขออนุญาตปรับเวลาการแข่งขันรายการนี้ มาเป็นเวลาเดิมคือ 13.00 - 16.00 น. 

**********************************************************************
แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6/การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6/การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6/การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 และ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 เดิมเวลา 13.00-16.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 09.00-12.00 น.วันที่เหมือนเดิม
 
***************************************************************
แจ้งหัวข้อในการแข่งขัน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
หัวข้อเรื่อง
"กีฬา"
******************************************************************
 
ชี้แจงเพิ่มเติมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สิ่งที่จะต้องเตรียมในการแข่งขัน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายละเอียด  
******************************************************************
แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน สาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฎศิลป์

1. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน/ระบำมาตรฐาน/นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ และ นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เปลี่ยนเป็น เวทีต้านยาเสพติด วันที่ 15 ก.ย 60 เวลา 09.00-12.00 น.
2. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน/ระบำมาตรฐาน/นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ และ นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 เปลี่ยนเป็น หอประชุมปัทมาภิรมย์ ชั้นบน วันที่ 16 ก.ย 60 เวลา 09.00-12.00 น.

******************************************************************
แจ้งหัวข้อในการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หัวข้อเรื่อง
"กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก" 

*****************************************************************
แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

1. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เดิมอาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้นล่าง เปลี่ยนเป็นอาคารสนามเทเบิ้ลเทนนิส (หน้าหอประชุม) เวลา 09.00-12.00 น.
2. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 เดิมอาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้นล่าง เวลา 13.00-16.00 น. เปลี่ยนเป็นอาคารสนามเทเบิ้ลเทนนิส (หน้าหอประชุม) เวลา 09.00-12.00 น.
 
*******************************************************************
แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
 
1. การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 เดิมตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

*******************************************************************
แจ้งประชาสัมพันธ์

1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ส่งรูปเล่มรายงานก่อนเวลา 09.30 น. วันที่ 16 กันยายน 2560
 
*******************************************************************
แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน สาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เดิมวันที่ 16 ก.ย 60 เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ก.ย 60 เวลา 09.00-14.00 น.

********************************************************************
แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 
1. การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 เดิมเวลา 13.00-16.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 09.00-12.00 น.
2. การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เดิมอาคาร 4 ชั้น 2 ห้องจริยธรรม เวลา 13.00-16.00 น. เปลี่ยนเป็นอาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้องเกียรติยศ เวลา 09.00-12.00 น.
3. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 เดิมวันที่ 16 ก.ย 60 เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 ก.ย 60 เวลา 09.00-16.00 น.

**********************************************************************
แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน สาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
 
1. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย และ หญิง ม.1-ม.3 เดิมตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็นตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป
2. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 เดิมเวทีต้านยาเสพติด เวลา 09.00-10.00 น. เปลี่ยนเป็น เวทีโดม เวลา 11.00-12.00 น.

***********************************************************************
แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เดิมเวลา 13.00-16.00 น.ห้อง 3210 เปลี่ยนเป็นเวลา 09.00-12.00 น.ห้อง 313 
2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 เปลี่ยนเป็นเวลา 09.00-16.00 น.
3. การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 เดิมเวลา 13.00-16.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 09.00-12.00 น.
 
************************************************************************
แจ้งประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการฯ นำเกณฑ์การแข่งขันในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไปในการประชุมครั้งนี้ด้วย
 
------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องแข่งขัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 เปลี่ยนจาก ชั้น 1 ห้อง 316-317 เป็น ชั้น 3 ห้อง 338-3310
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-6 เปลี่ยนจาก ชั้น 3 ห้อง 3310 เป็น ชั้น 1 ห้อง 316-317
3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 เปลี่ยนจาก ชั้น 2 ห้อง 328 เป็น ชั้น 2 ห้อง 324

สาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี/นาฎศิลป์
1. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชายและหญิง ม.1-3 และ ม.4-6 เปลี่ยนจากเวทีต้านยาเสพติด เป็น เวทีโดม
2. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-3 และ ม.4-6 เปลี่ยนจากหอประชุมปัทมาภิรมย์ชั้นบน เป็น เวทีต้านยาเสพติด
3. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน/ระบำมาตรฐาน ม.1-3 และ ม.4-6 เปลี่ยนจากหอประชุมปัทมาภิรมย์ชั้นบน เป็น เวทีต้านยาเสพติด

***********************************************************************
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 11 - 28 ส.ค 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  28 ส.ค. 2560 (เวลา 16.30 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 28 ส.ค. 2560 (เวลา 16.30 น.)
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  29 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 15 - 16 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 16 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
 
----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลสู่ระดับภาค  >  1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร > 13-15 ธ.ค.2560
-----------------------------ระดับชาติ------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ  > 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  แจ้งรายละเอียดสนามแข่งขันคอมพิวเตอร์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
สนามแข่งขันคอมพิวเตอร์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
 
รายละเอียดทั่วไป
1. ห้องแข่งขัน จะเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าไปตั้งแต่ 08.00น. เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรมในการแข่งขัน เวลาการแข่งขันจะเริ่มต้น 09.00น.โดยประมาณ ยกเว้นรายการแข่งขันที่ต้องใช้เวลาในการติดตั้งโปรแกรมมากกว่า 1 ชั่วโมง จะให้สิทธิ์คณะกรรมการตัดสินบอกเริ่มเวลาการแข่งขันและสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน สำหรับระยะเวลาในการแข่งขันในแต่ละรายการให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันควรจะมาถึงสถานที่แข่งขันไม่เกิน 8.00น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
 
สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทุกรายการต้องเตรียมมาเอง
1. โปรแกรมที่นอกเหนือจากที่สถานที่แข่งขันเตรียมไว้ให้และต้องอยู่ในเกณฑ์การแข่งขัน
2. ติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD ที่เตรียมมาเท่านั้นโดยให้กรรมการแต่ละรายการตรวจสอบแผ่นก่อนติดตั้ง
3. เตรียม flashdrive (ที่ยังไม่ได้แกะกล่อง) ไม่ระบุจำนวนต่อทีม
4. อุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น หูฟัง ไมโครโฟน ดินสอ ยางลบ ปากกา
5. เครื่องอ่านแผ่น CD/DVD-ROM ภายนอก หรือ CD/DVD Writer External (ในกรณีแผ่นโปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันที่เตรียมมาไม่สามารถอ่านในเครื่องอ่าน CD/DVD-ROM ที่ทางสถานที่จัดเตรียมไว้ได้)
 
 สเป็คห้อง  Computer
วันอังคาร ที่ 05 กันยายน 2560 เวลา 21:33 น.
  แจ้งรายละเอียดสนามแข่งขันคอมพิวเตอร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สนามแข่งขันคอมพิวเตอร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาค
 
รายละเอียดทั่วไป
1. ห้องแข่งขัน จะเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าไปตั้งแต่ 08.00น. เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรมในการแข่งขัน เวลาการแข่งขันจะเริ่มต้น 09.00น. โดยประมาณ ยกเว้นรายการแข่งขันที่ต้องใช้เวลาในการติดตั้งโปรแกรมมากกว่า 1 ชั่วโมง จะให้สิทธิ์คณะกรรมการตัดสิน บอกเริ่มเวลาการแข่งขันและสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน สำหรับระยะเวลาในการแข่งขันในแต่ละรายการให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันควรจะมาถึงสถานที่แข่งขันไม่เกิน 8.00น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
 
สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทุกรายการต้องเตรียมมาเอง
1. โปรแกรมที่นอกเหนือจากที่สถานที่แข่งขันเตรียมไว้ให้และต้องอยู่ในเกณฑ์การแข่งขัน
2. ติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD ที่เตรียมมาเท่านั้นโดยให้กรรมการแต่ละรายการตรวจสอบแผ่นก่อนติดตั้ง
3. เตรียม flashdrive (ที่ยังไม่ได้แกะกล่อง) ไม่ระบุจำนวนต่อทีม
4. อุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น หูฟัง ไมโครโฟน ดินสอ ยางลบ ปากกา
5. เครื่องอ่านแผ่น CD/DVD-ROM ภายนอก หรือ CD/DVD Writer External  (ในกรณีแผ่นโปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันที่เตรียมมาไม่สามารถอ่านในเครื่องอ่าน CD/DVD-ROM ที่ทางสถานที่จัดเตรียมไว้ได้) 
 
หมายเหตุ 
เมื่อลงโปรแกรมแล้ว  บางโปรแกรมอาจต้อง  Restart เครื่อง  เพื่อที่จะทำให้โปรแกรมนั้นๆทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แต่เครื่อง ณ สนามแข่งขัน เมื่อ Restart จะไม่มีโปรแกรมที่ท่านติดตั้ง (เนื่องจากมีการป้องกัน)  ผู้แข่งขันต้องแก้ปัญหาด้วยตนเอง  หรือใช้โปรแกรมที่พร้อมทำงานได้ทันที
 
 
สเป็คห้อง    คอมฯ2    คอมฯ3
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 16:50 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 44
จำนวนทีม 1,823
จำนวนนักเรียน 4,075
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,711
จำนวนกรรมการ 1,005
ครู+นักเรียน 6,786
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,791
ประกาศผลแล้ว 198/233 (84.98%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 29
เมื่อวาน 63
สัปดาห์นี้ 413
สัปดาห์ที่แล้ว 810
เดือนนี้ 1,368
เดือนที่แล้ว 1,279
ปีนี้ 11,983
ทั้งหมด 182,113