งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 หัวข้อกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.๑-ม.๓ [เดี่ยว]
1. My Family
2. The most memorable event in my life
3. If I could have one wish, I....
 
ม.๔-ม.๖ [เดี่ยว]
1.
Reasons why learning English is important
2. How to help global warming
3. Human and technology nowadays
--------------------------------------------------------------------

 
กำหนดการ ตามมติที่ประชุม วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560

1.การส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน กิจกรรม หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
    - Impromtu Speech ม.ต้น   ม.ปลาย

    - Story Telling    ม.ต้น   ม.ปลาย
    - Multi Skills Competition   ม.ต้น   ม.ปลาย

    ให้ส่งภายใน วัน อังคาร ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 ช่องทาง My-Office หรือ ไลน์กลุ่ม
2. เปิดระบบ แก้ไขข้อมูล+เปลี่ยนตัว
       
 วัน จันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 - วัน จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
3. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
 
      วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 - วันงานแข่งขัน
4. การเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว โรงเรียนสามารถเพิ่มได้ตลอดเวลา (!!!!อย่าลืมเปลียนรูป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัว!!!!)
5. ประชุมกรรมการตัดสิน วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (หมายเหตุ สถานที่ประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
**************************************************************
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 67 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลก

วัน  ศุกร์   ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


**************************************************************

- ประกาศ -  
แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 67 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลก


ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน


วันที่ 8 - 30 กันยายน พ.ศ.2560
{หมดช่วงเวลาการลงทะเบียนแล้วครับ}


(หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2560 ไปแล้ว จะเปิดให้เพียงแค่การแก้ไขข้อมูลได้เท่านั้น)
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติการประชุมผู้บริหาร)
---------------------------------------------------------------------------------

QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน
สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางกลุ่มไลน์


----------------------------------------------------------------------------------------และนัดหมายการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน
เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ  รองฯวิชาการ หรือ ครูหัวหน้างานวิชาการ
ประชุมพร้อมกัน
วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560  
เวลา 09:00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 (อาคาร อุดมวิทยา) 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
***************************************************

หมายเหตุ กำหนดการลงทะเบียนและนัดหมายประชุมผู้บริหาร  
รวมทั้ง Username & Password โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาได้ส่งหนังสือ
แจ้งไปยังโรงเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3 
เรียบร้อยแล้ว
(โรงเรียนสังกัด สพม.39 ส่งทาง My-Office-2560)
(โรงเรียนสังกัดอื่น ส่งทาง ไปรษณีย์)

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3
(โรงเรียนมัธยม กลุ่มอำเภอ 
พรหมพิราม วัดโบสถ์ ชาติตระการ นครไทย) 
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก
 
สัญลักษณ์ 
  ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3
        วัน อาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายจัดการแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร  ได้ประชุมผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ เมื่อดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการส่งต่อข้อมูลให้ระดับภาคเหนือ เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน ในระดับ ภาคเหนือ วันที่ 13 - 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป  

              

                
      
         ภาพข่าว : ประชุมผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนวชิปราการ
                       จังหวัดกำแพงเพชร   วัน อาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560

        ส่วนการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่ สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (สพม.39) อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการ และการหารือของผู้บริหาร ในกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 (โซนอำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์  อำเภอชาติตระการ  และอำเภอนครไทย) หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งไปยังโรงเรียนในกลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันทันที
        /admin
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:17 น.
เว็บไซต์ การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
สังกัด สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 976
จำนวนนักเรียน 2,075
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,422
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 3,497
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,497

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 202
เมื่อวาน 598
สัปดาห์นี้ 1,120
สัปดาห์ที่แล้ว 3,829
เดือนนี้ 7,071
เดือนที่แล้ว 21,765
ปีนี้ 31,437
ทั้งหมด 31,437