งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักเกณฑ์ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงห้องแข่งขัน และเวลา
ตามข้อตกลงการประชุมกรรมการตัดสิน
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
เจ้าภาพจัดเตรียมโต๊ะสำหรับทำการทดลองไว้ให้แล้ว(ท่านไม่ต้องเตรียมโต๊ะมา)
และขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีเครื่องชั่งดิจิตอล ให้ท่านนำมาด้วย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เปิดระบบ พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และ ครูผู้ฝึกสอนแล้ว
(สามารถพิมพ์ได้จนถึงวันแข่งขัน)

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 หัวข้อกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ม.๑-ม.๓ [เดี่ยว]
1. My Family
2. The most memorable event in my life
3. If I could have one wish, I....
 
ม.๔-ม.๖ [เดี่ยว]
1.
Reasons why learning English is important
2. How to help global warming
3. Human and technology nowadays
--------------------------------------------------------------------

 
กำหนดการ ตามมติที่ประชุม วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560

1.การส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน กิจกรรม หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 
    - Impromtu Speech ม.ต้น   ม.ปลาย

    - Story Telling    ม.ต้น   ม.ปลาย
    - Multi Skills Competition   ม.ต้น   ม.ปลาย

    ให้ส่งภายใน วัน อังคาร ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 ช่องทาง My-Office หรือ ไลน์กลุ่ม
2. เปิดระบบ แก้ไขข้อมูล+เปลี่ยนตัว
       
 วัน จันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 - วัน จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
3. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
 
      วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 - วันงานแข่งขัน
4. การเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว โรงเรียนสามารถเพิ่มได้ตลอดเวลา (!!!!อย่าลืมเปลียนรูป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัว!!!!)
5. ประชุมกรรมการตัดสิน วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (หมายเหตุ สถานที่ประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
**************************************************************
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 67 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลก

วัน  ศุกร์   ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


**************************************************************

- ประกาศ -  
แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 67 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลก

---------------------------------------------------------------------------------
QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน
สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางกลุ่มไลน์


----------------------------------------------------------------------------------------


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3
(โรงเรียนมัธยม กลุ่มอำเภอ 
พรหมพิราม วัดโบสถ์ ชาติตระการ นครไทย) 
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก
 
สัญลักษณ์ 
  ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3
        วัน อาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายจัดการแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร  ได้ประชุมผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ เมื่อดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการส่งต่อข้อมูลให้ระดับภาคเหนือ เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน ในระดับ ภาคเหนือ วันที่ 13 - 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป  

              

                
      
         ภาพข่าว : ประชุมผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนวชิปราการ
                       จังหวัดกำแพงเพชร   วัน อาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560

        ส่วนการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่ สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (สพม.39) อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการ และการหารือของผู้บริหาร ในกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 (โซนอำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์  อำเภอชาติตระการ  และอำเภอนครไทย) หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งไปยังโรงเรียนในกลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันทันที
        /admin
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:17 น.
เว็บไซต์ การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
สังกัด สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 976
จำนวนนักเรียน 2,085
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,432
จำนวนกรรมการ 687
ครู+นักเรียน 3,517
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,204
ประกาศผลแล้ว 171/233 (73.39%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 86
สัปดาห์ที่แล้ว 262
เดือนนี้ 615
เดือนที่แล้ว 1,065
ปีนี้ 11,794
ทั้งหมด 102,436